RİSK DENİLEN KAVRAM……….

RİSK DENİLEN KAVRAM………. “Bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun şiddetinin birlikte ele alınmasıdır. Risk, tehlikenin olasılığı ile şiddetinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmek durumundadır.” vikipedi Yukarıdaki tanımdan anlaşılabileceği gibi insanlık tarihi ile eş zamanlı bir kavram risk ve riskin yönetimi. Avlanmaya giden atalarımız da riskleri dikkate alıyordu, bugün yatırım yapan işletmeci […]