Danışmanlık hizmetlerimizin kalitesini belirleyen unsurlar:

  • Firma içinde temel yetenek oluşturmak.

Danışmanlık projelerinde amacımız, firma içinde temel yetenek oluşturmaktadır. Çalıştığımız firmanın; sözleşme kapsamındaki konu üzerinde, proje sonunda tam hâkimiyeti bizler için esastır. Danışmanlık projesi sona erdiğinde de, müşterimizin sürekli gelişim çalışmalarını kendi kendine götürebilmesi hedeflenmektedir.

Bu nedenle; danışmanlık projelerimizde, proje yapılan firmadan bir kişinin ya da bir proje ekibinin belirlemesini talep ediyoruz. Bu kişi ya da ekip, Vizyon ile firma üst yönetimi ve çalışanları arasında bir köprü vazifesi görerek yapılan tüm çalışmaların firma içinde yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.

  • Firmanın mevcut çalışma yapısı ile proje kapsamındaki yönetim gerekliliklerin bütünleştirilmesi.

Etkinlik ve verimlilik unsurlarını göz önünde tutarak, her proje kapsamındaki uygulamaların rutin akış ile bütünleştirilmesi bizler için önceliklidir. Amacımız; uygulanan, fayda sağlayan ve sürekli globalleşen dünyanın rekabet şartları altında, modern yönetim tekniklerini yaratıcılık ile kullanmadan başarılı olma şansı yakalanamaz.

  • Danışmanlık hizmetlerimiz “Proje Yönetimi” metodolojisi ile sunulmaktadır.

Danışmanlık konusunda uzman bir danışman, proje yönetici olarak, Vizyon tarafından müşterinin onayı ile atanır.

Projelerimizin başında Master Proje Planı oluşturulur. Master Proje Planı’ndaki değişiklikler, en kısa zamanda plana yansıtılır ve imza altına alınır.

Plan referans alınarak, danışmanlık toplantılarında bir önceki toplantının sonuçları gözden geçirilir ve bir sonraki çalışma adımları belirlenir. Her toplantı sonunda toplantı tutanağı hazırlanarak yapılacak çalışmalar müşterilerimiz ile birlikte izlenebilmektedir.

  • Danışmanlık projemiz eğitimler ile desteklenmektedir.

Firma içinde temel yetenek oluşturabilmek amacıyla tüm danışmanlık projelerimiz, eğitimler ile desteklenmektedir.

  • Danışmanlık hizmetinin etkinlik ve verimliliği daima kontrol altında tutulur.

Genel olarak, danışmanlık hizmeti; müşterilerimizin işyerlerinde verilir. Sürekli iletişim; telefon, e-mail ve elektronik ortam toplantıları ile sağlanır. Bütün danışmanlık hizmetleri ve yapılan öneriler, danışmanın firmadan sağladığı bilgilere dayanarak yapılır.

Danışmanlık hizmetinin başarılı olarak sonuçlanmasının, firmanın etkili işbirliğine ve bu yolla sağlanan bilgilerin doğruluk ve hassasiyetine bağlı olduğu firmamız tarafından kabul edilmiştir.

Danışmanın firmaya karşı yükümlülükleri, üzerinde anlaşma sağlanan proje kapsamı ile sınırlıdır.

  • Gizlilik tüm danışmanlık projelerinde vazgeçilmez unsurdur.

Çalışmalar sırasında edinilen bilgiler, dokümanlar ve yapılan gözlemler kesinlikle gizli tutulur. Müşterinin isteğine bağlı olarak, “gizlilik sözleşmesi” imzalanır. Kurumumuzun, çalıştığı tüm uzman ve işbirliği yaptığı firmalar ile “sadakat borcu ve iş etiği sözleşmesi” mevcuttur.