1. Bireysel Katılımına Açık (genel katılıma açık) Eğitimler:

Bireysel katılıma açık eğitimler, farklı firmalardan gelen çalışanların katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Bu eğitimlerde, farklı sektörlerden ve firmalardan gelen katılımcıların tecrübelerini paylaşması ile eğitim konusu için farklı bakış açıları kazandırılması amaçlamaktadır.

 

2. Firmaya Özel Olarak Geliştirilmiş Eğitimler:

Firmaya özel eğitimlerimizde; etkin ve verimli sonuçlara ulaşmak için, firma yetkililerinin desteği ile uyguladığımız sistemimiz aşağıda tanımlanmıştır.

 • Eğitim ihtiyacının tanımlanması
 • Eğitim içeriğinin firma ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması
 • Eğitimin verilmesi
 • Eğitimin etkinlik değerlendirmesinin yapılması
 • Eğitim etkinliğinin takibi

Ayrıca firmanın eğitim politikalarına bağlı olarak, firma içinden bir grup daha sonra firma içinde kendi eğitim programlarını gerçekleştirebilmek amacıyla, birlikte belirlenecek bir plan çerçevesinde eğitimci olarak yetiştirilmektedir.

Firmaların stratejik planları ve kariyer planları doğrultusunda, çalışanların potansiyellerini en doğru şekilde yönlendirebilmek ve mevcut çalışma performanslarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak için modern yönetim teknikleri konusunda 1 haftalık “temel yönetim teknikleri” kursu düzenlenmektedir.

 

EĞİTİMLERİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR

 • Eğitim konusu ile ilgili en son gelişmeler, sürekli olarak eğitim programlarımıza yansıtılır,
 • Müşteri sesi, eğitim programlarımızın en önemli girdisi olarak kabul edilir,
 • Eğitimlerimiz her zaman, konusunda uzman olan eğitimciler tarafından verilmektedir,
 • Eğitim sürelerimiz, eğitim konusunun etkin olarak aktarılması gereken sürelerde verilmekte, gereksiz süre uzatımı yapılmamaktadır,
 • Eğitimlerimiz oyunlar (training games)’ler ile desteklenerek mesajların daha etkin aktarılması sağlanır,
 • Eğitimlerimizin hepsinde pratik çalışmalar (work shop) yer almakta olup, aktarılan konuların günlük çalışma koşullarında uygulamaları yapılmaktadır,
 • İstendiği takdirde, eğitimlerimizin sonunda firma yönetimine rapor hazırlanmaktadır.